قلب, یک ,عضو عضلانی , کیسة فیبروزی, پریکاردیوم, سینه , فاصلة باریک, بین قلب, پردة پریکاردیوم ,لابریکانت ,(لغزنده کننده), جهت حرکت قلب, عمل می کند, دیواره های قلب, به طور عمده از ,سلولهای عضلة قلبی, میوکاردیوم, سطح داخلی دیواره های قلب , اندوتلیال, اندوتلیوم ,قلب انسان , به دو نیمه, دهلیز ,بطن , دهلیزها, بطنها ,یک دریچة, دهلیزی-بطنی,(AV) دریچه, AV سمت راست, تری کاسپید, دریچه , AVچپ میترال, غیر فعال (passive), , دریچه باز ,جریان از دهلیز به بطن, تنه شریان ششی, از بطن چپ , آئورت, رانده می شود. برجستگی های عضلانی ,(بنام عضلات پاپیلری), رشته های فیبری , chordae tendinae)

فیزیولوژی و آناتومی قلب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 قلب یک عضو عضلانی است که در کیسة فیبروزی بنام پریکاردیوم قرار دارد و در سینه جای گرفته است . فاصلة باریک بین قلب و پردة پریکاردیوم را مایعی آبکی پر می کند که به عنوان لابریکانت (لغزنده کننده) جهت حرکت قلب عمل می کند.

دیواره های قلب به طور عمده از سلولهای عضلة قلبی تشکیل شده و در اصطلاح میوکاردیوم نامیده می شود. سطح داخلی دیواره های قلب که در تماس با خون است، بوسیلة یک لایة نازک از سلول ها بنام اندوتلیال پوشیده می شود که در اصطلاح اندوتلیوم نامیده می شود (این لایة پوششی نه تنها سطح داخل قلب بلکه سطح داخلی تمام عروق را می پوشاند). قلب انسان به دو نیمه راست و چپ تقسیم می شود که هر یک شامل یک دهلیز و یک بطن است. در بین هر یک از دهلیزها و بطنها یک دریچة دهلیزی-بطنی (AV) وجود دارد که اجازه جریان خون از دهلیز به بطن را می دهد اما از بطن به دهلیز را نمی دهد. دریچه AV سمت راست تری کاسپید ودریچه  AVچپ میترال نامیده می شود. باز و بسته شدن این دریچه ها بصورت غیر فعال (passive) و بر اثر اختلاف فشار بین دو سمت دریچه ها می باشد. هنگامی که فشار خون در دهلیز بیشتر از بطن مربوطه باشد دریچه باز می شود و جریان از دهلیز به بطن برقرار خواهد بود. برعکس هنگامی که بطن منقبض شود فشار داخلی بیشتری نسبت به دهلیز پیدا می کند و دریچه بین آنها به شدت بسته می شود. بنابراین خون بطور طبیعی بدرون دهلیزها برگشت داده نمی شود بلکه از بطن راست بدرون تنه شریان ششی و از بطن چپ بدرون آئورت رانده می شود. برای جلوگیری از برگشتن دریچه ها به سمت دهلیزها (در اثرفشار)، دریچه ها به برجستگی های عضلانی (بنام عضلات پاپیلری) توسط رشته های فیبری (بنام chordae tendinae) محکم می شوند. این عضلات باعث باز و بسته شدن دریچه نمی شوند. آنها فقط حرکت دریچه ها را محدود می کنند و مانع برگرداندن آنها می شوند .

مجرای بطن راست به شریان ششی و بطن چپ به آئورت نیز دارای دریچه می باشد که به ترتیب دریچه ششی و دریچه آئورتی نامیده می شوند (به این دریچه ها در اصطلاح نيمه هلالی هم گفته می شود). این دریچه ها اجازه جریان خون به درون شریانها را در طی انقباض بطنی می دهند اما از حرکت خون در جهت عکس در خلال استراحت بطنی جلوگیری می کنند. اینها هم شبیه دریچه های  AVبصورت غیر فعال عمل می کنند و باز و بسته بودنشان به اختلاف فشار دو طرف آنها بستگی دارد. یک نکته مهم دیگر درباره دریچه های قلبی اینست که، درحالت باز، مقاومت بسیار ناچیزی در برابر جریان بوجود می آورند. بنابراین اختلاف فشار های بسیار ناچیز برای برقراری جریان از خلال آنها کافی است. درحالت بیماری، یک دریچه ممکن است بقدری باریک شود که حتی درحالت باز هم مقاومت بالایی در برابر جریان خون اعمال می کند. در چنین حالتی قلب در هنگام انقباض می بایست یک فشار بالای غیر طبیعی برای ایجاد  جریان از خلال دریچه تولید کند. دهانه وریدهای اجوف فوقانی وتحتانی (به دهلیز راست) ودهانه وریدهای ششی (به دهلیز چپ) فاقد دریچه است. با این وجود ،انقباض دهلیزی مقدار ناچیزی خون را بدرون وریدها عقب می زند زیرا انقباض دهلیزی باعث وارد آمدن فشار و بسته شدن دهانه وریدها (درمحل اتصال به دهلیز) می شود و این مقاومت بالایی در برابر جریان برگشتی خون بوجود می آورد (در واقع مقدار جزئی خون به درون وریدها عقب زده می شود که همین علت تولید پالس وریدی در وریدهای گردنی در هنگام انقباض دهلیزی می شود).

 

عضله قلبی:   Cardiac muscle

سلولهای عضله قلبی (میوکاردیوم) در لایه هایی آرایش یافته اند که محکم به هم متصل شده و کاملاً حفره های پر از خون را احاطه می کنند. هنگامیکه دیواره های حفره منقبض می شوند شبیه یک مشت فشرده می شوند که به خون درون شان فشار وارد می کند. عضله قلب ترکیبی از خصوصیات عضله اسکلتی و صاف است. عضله قلب، مخطط است که به خاطر آرایش فیلامانهای ضخیم میوزین و نازک اکتین شبیه عضله اسکلتی است. با این وجود سلولهای عضله قلبی بسیار کوتاهتر از سلولهای عضله اسکلتی ودارای زوائد انشعابی متعددی می باشند. سلولهای مجاور از انتها به هم پیوسته اند که به محل اتصال آنها صفحات درهم رونده (اینترکاله) گفته می شود. در این صفحات دسموزومهایی وجود دارد که سلولها را بطور محکم در کنار یکدیگر نگه می دارد و میوفیبریلها به این صفحات اتصال دارند. درمجاورت صفحات اینترکاله اتصالات شکافی (gap-junction) وجود دارند، شبیه آنچه که در بسیاری از عضلات صاف دیده می شود. درحدود یک درصد از سلولهای قلبی در عملکرد انقباض شرکت نمی کنند، بلکه دارای ویژگیهای خاصی هستند که برای تحریک طبیعی قلب ضروری است. این سلولها شبکه ای را بنام سیستم هدایتی قلب بوجود می آورند و از طریق اتصالات شکافی با دیگر سلول های عضلانی قلب ارتباط دارند. سیستم هدایتی، ضربان قلب را شروع می کند و به گسترش سریع ایمپالس در سراسر قلب کمک می کند. نکته نهایی دربارة سلولهای عضله قلبی اینست که سلول های خاصی در دهلیزها یک خانواده از هورمونهای پپتیدی بنام فاکتور ناتریورتیک دهلیزی ترشح می کنند.

 

ساعت کاری

بیو وان در تمامی زمینههای آموزشی و پژوهشی با تخصصیترین گروه آماده ارائه خدمات میباشد

 • شنبه تا چهارشنبه : 8.00 صبح - 8.00 عصر
 • پنجشنب : 7.30 صبح - 9.30 عصر
 • جمعه : 7.00 صبح - 10.00 عصر

تماس با ما

آدرس : تهران- میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی،کوی دانشگاه تهران

 • ایمیل :gholamitilko@gmail.com
 • ساعت کاری : 7.30 صبح - 9.30 شب
 • شماره تماس : 09108350291
 • facebook
 • twitter
 • google
 • instagram
تمام حقوق این سایت متعلق به گروه bio1 به سرپرستی پوریا غلامی تیلکو می باشد . نقل مطالب متمم به هر شیوه و با هر عنوان، تخلف محسوب شده و متخلفین بر اساس قوانین جاری کشور مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.