استخدامی تامین اجتماعی تهران, بیوتکنولوژی, رسمی

استخدام تامین اجتماعی تهران -نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل غرب تهران بزرگ

 سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل غرب تهران بزرگ، افراد واجد شرایط را ازطریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی دعوت به همکاری می نماید.

لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی می رساند که ثبت نام در این آزمون طبق مفاد این آگهی (از طریق مراجعه حضوری و تحویل مدارک به اداره کل غرب تهران بزرگ به نشاني استان تهران، شهر تهران، خیابان دکتر فاطمي، روبروی پارکینگ هتل لاله، شماره ۲۷۹) در عناوین شغلی قید شده در فایل Pdf عناوین شغلي و مدارک تحصیلي مورد نیاز امکان پذیر خواهد بود.
ثبت نام از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۳ آغاز و لغایت پایان روز چهار شنبه مورخ  ۹۶/۰۷/۱۲ خاتمه می یابد. کلیه متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

 

شرایط عمومي استخدام:  
۱-  تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲-  اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.
۳ –  دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر سن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی.
۴-    دارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و دانش تخصصی و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر.
۵-    دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم. (ویژه آقایان)
۶-  داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۷-    نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
۸-    استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصلاح به مجازات های اخراج ،بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.
۹- داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، آزمایشی و پیمانی سازمان تامین اجتماعی باشند.
تذکر: ملاک عمل تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آخرین روز ثبت نام مورخ ۹۶/۷/۱۲ و محاسبه سن آن ها اولین روز ثبت نام مورخ ۹۶/۷/۳ می باشد.
شرایط اختصاصي استخدام:
۲ – مقاطع و رشته های تحصیلی در عنوان شغلی مورد تقاضا براساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در این آگهی  می باشد.
داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی و یا گرایش- رشته تحصیلی آن ها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در آگهی آمده باشد از سایر فرایند استخدام حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
توجه : اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش ملاک عمل بوده و در صورتیکه رشته تحصیلی با گرایش های مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش های ذکر شده ملاک عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظف اند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعلام شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند.
۲ – شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین می گردد:
۲/۱- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط  معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۲۴ سال تمام.
۱/۱- دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۲۸ سال تمام.
۳/۱- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۳۰ سال تمام.
* مدارک تحصیلی موسسات آموزش عالی که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۱ : مدت خدمت سربازی، مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان، شرکت های ماموریتی و تکلیفی (به شرح مندرج در این آگهی)، کارگزاری های رسمی سازمان و نیروهای شاغل در رسته بهداشتی و درمانی  بیمارستان های میلاد، البرز و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت موسسه و یا هیات مدیره فعالیت می نمایند ، با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و اشتغال دال بر تائید مراتب مذکور و سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان درمورد ایثارگران به حداکثر سان مندرج در شرایط فوق مشروط به آن که ازحداکثر ۳۵ سال تمام تجاوز ننماید ، اضافه می گردد . شایان ذکر است سایر سوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقي خارج از موارد مذکور مشمول این بند نمي باشد.

 

توضیحات  :
•  شركتهاي ماموريتي و تكليفي سازمان تامين اجتماعي به شرح ذيل مي باشد:
۲- موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی ۱- بانك رفاه کارگران ۳- موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ۴- شرکت گروه هتل های هما ۵- موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه ۹- رفاه گستر ۷-سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۸- شارکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی ۶- شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ۲۲- کار و تامین ۲۲- گروه پزشکی حکمات ۲۱- شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ۲۳- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین۲۴- شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین.
• قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام:
با عنایت به قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان حضور درجبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیات در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان مدت بستری، مدت اسارت در مورد داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به ااارت دشمن بعثی و یا گروه های ضدانقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و افراد خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر بکار نمی باشد ومفقودالاثرها (فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر) تا میزان ۵ سال در صورت ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح به حداکثر شرط سنی مندرج در این آگهی قابل افزایش خواهد بود، مشروط به اینکه مجموع سن داوطلب و مدت قابل افزایش طبق این بند از حداکثر شرط سنی ۳۵ سال تمام تجاوز ننماید.
تبصره۲- فرزندان شاهد، فرزندان جانباز ازکار افتاده کلی و فرزندان آزادگان از کارافتاده کلی که متقاضای استخدام (خارج از سهمیه ایثارگران) از طریق شرکت در آزمون استخدامی می باشند با سایر متقاضیان در شرایط یکسان رقبات خواهنا ناود و صرفا  از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند می گردند.
۳ – معافیت پزشکی خدمت زیرپرچم داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی (کتبی، مصاحبه) صرفاً پس از  تأیید واحد طب کار مدیریت درمان استان مبنی بر توانائی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرا خواهد بود.
۴-    عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمان ها ، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت وموسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است به هنگام انعقاد قرارداد و شروع بکار درسازمان الزامی می باشد.
۵-    متقاضیانی که به هنگام شروع بکار،  دانشجو و یا دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی شغل مورد تقاضا می باشند ، درصورتیکه پس از اشتغال بکار مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شرایط احراز مشاغل سازمان ارائا نمایند امکان پذیرش و تطبیق مدرک مذکور در طول خدمت میسر نخواهد بود . ضمنا آندسته از متقاضیانی که پس از اشتغال بکار در سازمان مدرک تحصیلی منطبق با شرایط احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند ، پذیرش مدرک موصوف پس از طی پنج سال خدمت در عناوان شاغلی ماورد تقاضاای آزماونمربوطه مشروط به وجود ردیف بلاتصدی ، رضایت از عملکرد و عدم نیاز استان به تامین نیروی جایگزین تا آزمون آتی باا لحااق قاوانین ومقررات ذیربط سازمان  امکانپذیر خواهد بود . شایان ذکر است مقطع تحصیلی متقاضیان صرفاً بر اساس مقاطع و  رشته های تحصیلی مندرج در آگهی منتشره قابل قبول خواهد بود.
۶-  امتیاز بومی پس از کسب حدنصاب آزمون کتبی به متقاضیان بومی حسب مورد (شهرستان و توابع شهرستان/ استان) به شرح ذیل لحاظ می گردد:
–    بومی شهرستان و توابع شهرستان مورد تقاضا ۲۵ امتیاز
–    بومی استان مورد تقاضا ۱۵ امتیاز
۶-۱- داوطلب بومی به داوطلبی اطلاق می شود که دارای یکی از ویژگی های زیر باشد ضمنا مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
۶-۱-۱- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۶-۱-۲-استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۶-۱-۳- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت  فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
۶-۱-۴- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که  استان  محل  خدمت  فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
۶-۱-۵- داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
۶-۱-۶- داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
۶-۱-۷- داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
۶-۱-۸- داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
۶-۱-۹- پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای  اس تخدام  را داشته باشند.
۶-۱-۱۰– پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد  تقاضا  برای  استخدام  را داشته باشند.
تذکر: پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است .
۷-    فرزندان همکاران شاغل و بازنشسته سازمان پس از کسب حدنصاب آزمون کتبی از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند شد.
۸-    مصاحبه استخدامی از داوطلبان در صورت احراز حدنصاب امتیاز آزمون کتبی و با رعایت اولویت امتیاز مکتسبه به میزان دو برابر ظرفیت استخدامی در عنوان شغلی مربوطه پس از تعیین تکلیف و کسر مجوزهای سهمیه های ۵%  ماده ۲۱ قانون جامع خادمات رساانیبه ایثارگران و ۳% قانون جامع حمایت از معلولان صورت خواهد پذیرفت.
۹- متقاضیان بابت خدمت در سازمان در قالب قراردادهای منعقده باستناد آئین نامه استخدامی سازمان باستثناء نیروهای شاغل براساس متبصره ماده (۲۰) آئین نامه مذکور در مرحله مصاحبه از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند شد.

 

۱۰-  حسب ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پنج درصد ۵% سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان ، فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یك سال اسارت اختصاص دارد.
تبصره ۱: ثبت نام و شرکت در آزمون جهت رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها ،  فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یك سال اسارت الزامی بوده  لیکن از شرط جنسیت ، سن ، مدرک تحصیلی و معدل معاف می باشند  .
تبصره ۲ : رعایت مدرک تحصیلي متقاضیان از محل سهمیه ۵% ایثارگران در رسته های فناوری اطلاعات و امور مالي برابر ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل الزامي خواهد بود.
تبصره ۳: رعایت شرط سنی ، معدل ، جنسیت ، مقطع و مدرک تحصیلی و همچنین رعایت سایر شرایط مندرج در آگهی برای همسران و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه جهت ثبت نام و شرکت در آزمون الزامی می باشد .
تبصره ۴ : بکارگیری نیروهای مشمول تبصره های (۱) و (۳) مشروط به ثبت نام و شرکت در آزمون حسب بالاترین نمرات فضلی بین ایثارگران مشمول و به میزان سهمیه تخصیصی حسب جدول پیوست بر اساس الویت امتیاز مکتسبه و احراز شرایط عمومی گزینش امکانپذیر  خواهد بود .
تبصره ۵: معافیت های مندرج در تبصره (۱) این بند صرفا به میزان  ۵% سهمیه  موصوف  بوده و پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور ،سایر داوطلبان متقاضی استفاده از محل سهمیه یاد شده بعنوان متقاضی عادی تلقی و در خصوص آنان  رعایت شرط جنسیت ،سن ،مدرک تحصیلی و معدل الزامی خواهد بود .
تبصره ۶ : سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان دارای یك سال و بالای یکسال اسارت موضوع  ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به این سازمان معرفي گردیده است
تبصره ۷ : به استناد تبصره (۲) قانون اصلاح بند “و” ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه بعدی آن خواهران و برادران شهداء معرفی شده از محل سهمیه استخدامی ۲۵ درصد توسط بنیاد شهید و امور ایثاگران می بایست در آزمون استخدامی شرکت  و کلیه مقررات مندرج در آگهی استخدامی سازمان(اعم از سن، معدل، جنسیت، مدرک تحصیلی و….) را رعایت نمایند .
۱۱- سه درصد (۳%) از مجموع مجوزهای استخدامی هر استان از بین معلولان بهزیستی واجد شرایط از طریق ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی بدون برگزاری آزمون مصاحبه علمی و به میزان سهمیه تخصیصی به تعداد جدول پیوست و بر اساس اولویت امتیاز مکتسبه پس از اخذ نظریه هسته گزینش و طب کار در عناوین شغلی مورد نیاز سازمان بکارگیری خواهند شد. شایان ذکر است رعایت کلیه شرایط مندرج در این آگهی اعم از مقطع و رشته تحصیلی، جنسیت، معدل و …. جهت متقاضیان سهمیه موصوف الزامی  می باشد.
تبصره : سقف سنی مندرج در قسمت شرایط اختصاصی استخدام جهت مشمولین سهمیه ۳% بهزیستی با یك مقطع تحصیلی بالاتر محاسبه می گردد. شایان ذکر است پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور ، سایر داوطلبان متقاضی استفاده از محل سهمیه یاد شده بعنوان متقاضی عادی تلقی و در خصوص آنان  رعایت شرط جنسیت ، سن ، مدرک تحصیلی، معدل و ….. الزامی خواهد بود.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
۱- تکمیل فرم ثبت نام و الصاق یك قطعه عکس ۳*۴ جدید با درج مشخصات فردی در ظهر آن.
۲- دو قطعه عکس ۳*۴ که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ)
–    عکس داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
–    حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
–    عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
۳-    اصل رسید بانکی مبنی بر واریز ۵۰۰/۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) برای متقاضیان استخدام به عنوان هزینه ثبت نام درآزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی به شماره حساب کوتاه مدت الکترونیك به شماره (۱۷۵۱۶۲۱۱۲۳) نزد بانک ملت شعبه خوش شمالي به نام سازمان تامین اجتماعي. (نگهداری تصویر فیش واریزی الزامی می باشد)
۴-    اصل و تصویر خوانا از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
۵-    اصل وتصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم جهت آقایان.(کپی پشت و روی کارت)
۶-    اصل و تصویر مدرک تحصیلی مرتبط با عنوان شغلی مورد تقاضای مندرج در این آگهی.
۷-    اصل و تصویر مدارک و مستندات مربوطه بمنظور تخصیص امتیاز بومی مطابق با شرایط مندرج در بند (۶) قسمت شرایط اختصاصی استخدام این آگهی.
۸-    اصل گواهی صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص داوطلبان مشمول تبصره های (۱) و (۲) قسمت  شرایط اختصاصی استخدام ورود به خدمت داوطلبان
۹-    ارائه آخرین حکم حقوقی در مورد شاغلین و یا حکم بازنشستگی جهت متقاضیانی که والدین آنان در عداد کارکنان سازمان می باشند.
۱۰-  اصل گواهی صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص داوطلبان مشمول بند های (۱۰) و (۱۱) قسمت  شرایط اختصاصی استخدام این آگهی. (متقاضیان سهمیه های ۵% ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ۳% بهزیستی)

 

د- نحوه تحویل مدارک:
متقاضیان واجد شرایط می بایست مدارک مندرج در این آگهی را از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۳ لغایت  پایان روز چهار  شنبه مورخ ۹۶/۷/۱۲ در ساعت اداری و صرفاً به صورت حضوری به اداره کل غرب تهران بزرگ به نشانی مندرج در این آگهی مراجعه و پس از تحویل مدارک مربوطه رسید دریافت نمایند. ضمنا مدت زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
• اخذ مدارک بعد از ساعت ۱۶ تاریخ فوق (۹۶/۷/۱۲) به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.
مدارک تحویلی و وجوه پرداختی در هیچ مورد قابل استرداد نخواهد بود . بنابراین قبل از واریز وجه ثبت نام لازم اسات متقاضایان از احراز شرایط خود با مفاد آگهی استخدام اطمینان حاصل نمایند. ضمناً تحویل  مدارک هیچگونه تعهدی برای استخدام در سازمان ایجاد نخواهد کرد.
زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:
کارت شرکت در آزمون در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۷/۲۵ لغایت چهارشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۶ در محل اداره کل مذکور  توزیع و آزمون روز جمعه مورخ ۹۶/۷/۲۸ در استان تهران برگزار و ساعت و محل برگزاری آزمون در زمان تحویل کارت به متقاایان اعلام خواهد شد.
مواد آزمون عبارتند از:  
آزمون عمومي :
۱- ریاضیات وآمارمقدماتی ۲- زبان انگلیسی۳- زبان و ادبیات فارسی  ۴- آشنایی مقدماتی با رایانه ۵- معارف اسلامی ۶- شناخت تامین اجتماعی ۷- اطلاعات عمومی ۸- استعداد و هوش
* اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوال های معارف اسلامی معاف بوده  و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سؤال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
آزمون تخصصي:
درمقاطع تحصیلی بالاتر ازدیپلم، علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه انجام خواهد شد.
تذکرات:  
۱- آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) دارای حدنصاب بوده  و به صورت چهارگزینه ای و با احتساب یك سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
۲-  استخراج فهرست افراد دارای حدنصاب صرفاً بر اساس نتیجه آزمون کتبی خواهد بود. ضمنا  امتیازات بومی و… برای داوطلبانی اعمال خواهد گردید که حدنصاب لازم را کسب کرده باشند.
۳    – کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون هیچ گونه حق استخدامی ایجاد نمی کند.
۴    – مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، گزینش و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می شود.

 

 

جهت دانلود فرم تقاضانامه ثبت نام اینجا کلیک نمایید

 

 

 

 

کانال تلگرامی بیوتکنولوژی و زیست شناسی اینستاگرام بیوتکنولوژی, bio1 ریسرچ گیت گوگل اسکولار بیوتکنولوژی لینکدین بیوتکنولوژی
تمام حقوق این سایت متعلق به گروه bio1 به سرپرستی پوریا غلامی تیلکو می باشد . نقل مطالب متمم بدون ذکر منبع، تخلف محسوب شده و متخلفین بر اساس قوانین جاری کشور مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

جستجو