پیشرفت های اخیر در انتقال دارو در بیوتکنولوژی دارویی

انتقال دارو یک فیلد بسیار حیاتی در پزشکی و درمان است. انتقال داروی کنترل شده، دسترسی به دارو را بواسطه جلوگیری از تجزیه نابهنگام، افزایش دریافت دارو، حفظ غلظت دارو در طی درمان بواسطه کنترل سرعت رهایش دارو و کاهش اثرات جانبی از طریق تارگتینگ دارو به جایگاه و سلول خاص را بهبود می بخشد.

برای کاهش میزان تجزیه دارو، جلوگیری از اثرات جانبی مضر، افزایش دسترسی به دارو و تجمع دارو در ناحیه هدف، سیستم های انتقال و تارگتینگ متنوعی در حال پیشرفت است. برای رهایش پیوسته یک دارو بایستی از پلیمرهایی استفاده کرد که دارو را با یک سرعت قابل کنترل منتشر می کنند یا با تجزیه پلیمر طی زمان آزاد می شود.

 در بین حامل های دارویی می توان پلیمرهای محلول، میکروذرات تشکیل شده از پلیمرهای طبیعی و سنتزی غیرمحلول و تجزیه پذیر ، میکروکپسول ها، سلول ها، cell ghosts، لیپوپروتئین ها، لیپوزوم ها و میسل ها را نام برد. حامل ها می توانند کند تجزیه پذیر، القایی (مثلا حساس به دما و PH)، و حتی با تعبیه آنتی بادی خاص علیه ترکیبات ناحیه مورد نظر هدفمند شوند.

انواع حامل های انتقال دارو

میسل ها میسل ها پیشرفت های اخیر, انتقال دارو, پزشکی, درمان, انتقال داروی کنترل شده, دسترسی به دارو, جلوگیری از تجزیه نابهنگام، افزایش دریافت دارو، حفظ غلظت دارو در طی درمان, بواسطه کنترل سرعت, رهایش دارو, و کاهش اثرات جانبی, از طریق, تارگتینگ دارو, به جایگاه, و سلول خاص, را بهبود می بخشد.

میسل ها در نتیجه تجمعات بلوک هایی از کو پلیمرهای آمفی فیلیک (5-50 nm)   در فاز محلول تشکیل شده است که یک سیستم مورد علاقه در انتقال دارو محسوب می شود. داروهای هیدروفوب به طور فیزیکی در مرکز میسل ها به دام افتاده اند و به جایگاه هدف منتقل می شوند.

 

لیپوزوم ها

 وزیکول هایی که از یک، چند یا تعداد زیادی از لایه های فسفولیپیدی(بیشتر فسفولکتین) تشکیل شده است.لیپوزوم ها  رایج ترین سیستم انتقال دارو هستند و استفاده از آن ها به عنوان سیستم انتقال دارو نیاز به دوز زیاد دارو را کم و در نتیجه سمیت و اثرات جانبی دارو را کم می کند. لیپوزوم ها می توانند پروتئین و DNA را حمل کنند. . لیپوزوم ها برای انتقال آمفوتریسین B علیه عفونت های قارچی و پروتوزایی ، دوکسوروبیسین برای درمان سرطان سینه وانتقال واکسن های هپاتیت A و آنفولانزا به عنوان سیستم انتقال دارو استفاده می شود.

 

  لیپوزوم ها, پیشرفت های اخیر, انتقال دارو, پزشکی, درمان, انتقال داروی کنترل شده, دسترسی به دارو, جلوگیری از تجزیه نابهنگام، افزایش دریافت دارو، حفظ غلظت دارو در طی درمان, بواسطه کنترل سرعت, رهایش دارو, و کاهش اثرات جانبی, از طریق, تارگتینگ دارو, به جایگاه, و سلول خاص, را بهبود می بخشد. لیپوزوم ها, پیشرفت های اخیر, انتقال دارو, پزشکی, درمان, انتقال داروی کنترل شده, دسترسی به دارو, جلوگیری از تجزیه نابهنگام، افزایش دریافت دارو، حفظ غلظت دارو در طی درمان, بواسطه کنترل سرعت, رهایش دارو, و کاهش اثرات جانبی, از طریق, تارگتینگ دارو, به جایگاه, و سلول خاص, را بهبود می بخشد.

     لیپوزوم ها ,پیشرفت های اخیر, انتقال دارو, پزشکی, درمان, انتقال داروی کنترل شده, دسترسی به دارو, جلوگیری از تجزیه نابهنگام، افزایش دریافت دارو، حفظ غلظت دارو در طی درمان, بواسطه کنترل سرعت, رهایش دارو, و کاهش اثرات جانبی, از طریق, تارگتینگ دارو, به جایگاه, و سلول خاص, را بهبود می بخشد.

 

 

دندریمرها  دندریمرها  ,پیشرفت های اخیر, انتقال دارو, پزشکی, درمان, انتقال داروی کنترل شده, دسترسی به دارو, جلوگیری از تجزیه نابهنگام، افزایش دریافت دارو، حفظ غلظت دارو در طی درمان, بواسطه کنترل سرعت, رهایش دارو, و کاهش اثرات جانبی, از طریق, تارگتینگ دارو, به جایگاه, و سلول خاص, را بهبود می بخشد.

ذرات نانومتری ، پرشاخه با آرایش متقارن هستند. آن ها از یک هسته مرکزی، واحدهای شاخه دار و گروه های عملکردی انتهایی تشکیل شده اند. برای تارگتینگ دندریمرها از اتصال لیگاند به سطح خارجی استفاده می شود و برای انتقال دارو از کپسوله کردن دارو، اینترکشن الکترواستاتیک یا پیوند کووالان دارو با دندریمر استفاده می شود. به دلیل آزمایشات کمی که روی این سیستم انجام شده است هنوز یک سیستم ایمن و غیر سمی نیستند.

دلایل اهمیت دندریمرها:

  • حضور کپی های متعدد از دارو و احتمالا القای اثر چندظرفیتی
  • افزایش حلالیت داروها و دسترسی به آن ها در بدن
  • اندازه نسبتا بزرگ آن ها ، افزایش دوره ی ماندگاری و القای اثر EPR

 

     دندریمرها  ,بیوتکنولوژی-بیوتکنولوژی دارویی-بیوتکنولوژی کشاورزی-بیوتکنولوژی پزشکی-بیوتکنولوژی محیطی-بیوتکنولوژی صنعتی-بیوتکنولوژی میکروبی-بیوتکنولوژی دریایی-بیوتکنولوژی سفید-,بیوتکنولوژی خاکستری-,بیوتکنولوژی سرخ,-بیوتکنولوژی سبز-,بیوتکنولوژی محیط زیست-نانوبیوتکنولوژی-,نانوبیوتکنولوژی پزشکی-,نانوبیوتکنولوژی وزارت بهداشت-,نانوبیوتکنولوژی بازار کار-,کنکور نانوبیوتکنولوژی,-نانوبیوتکنولوژی تهران,-نانوبیوتکنولوژی صنعتی-,منابع نانوبیوتکنولوژی-,کنکور بیوتکنولوژی,بازار کار بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی دارویی-,ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی,ارشد بیوتکنولوژی پزشکی,ارشد بیوتکنولوژی محیطی,ارشد بیوتکنولوژی صنعتی,ارشد بیوتکنولوژی میکروبی,ارشد بیوتکنولوژی دریایی,کانال تلگرام بیوتکنولوژی,اینستا گرام بیوتکنولوژی-,قبول شدگان بیوتکنولوژی-,ا-لمپیاد بیوتکنولوژی,منابع بیوتکنولوژی-,بیوتکنولوژی آمریکا,بیوتکنولوژی ایران,-سر فصل های بیوتکنولوژی ,نیازمندی های بیوتکنولوژی,مشاوره بیوتکنولوژی- ,بیوتکنولوژی غذایی,کتاب های بیوتکنولوژی ,اساتید بیوتکنولوژی,دانشجویان بیوتکنولوژی,دانشگاه های بیوتکنولوژی,شهرهای دارای رشته بیوتکنولوژی,زیست فناروی ,-یست ,یست شناسی, (بیوتکنولوژی) ,زیست شناسی, ارشد بیوفیزیک, بیوفیزیک ارشد, اخبار بیوتکنولوژی,رویدادهای بیوتکنولوژی  دندریمرها  ,بیوتکنولوژی-بیوتکنولوژی دارویی-بیوتکنولوژی کشاورزی-بیوتکنولوژی پزشکی-بیوتکنولوژی محیطی-بیوتکنولوژی صنعتی-بیوتکنولوژی میکروبی-بیوتکنولوژی دریایی-بیوتکنولوژی سفید-,بیوتکنولوژی خاکستری-,بیوتکنولوژی سرخ,-بیوتکنولوژی سبز-,بیوتکنولوژی محیط زیست-نانوبیوتکنولوژی-,نانوبیوتکنولوژی پزشکی-,نانوبیوتکنولوژی وزارت بهداشت-,نانوبیوتکنولوژی بازار کار-,کنکور نانوبیوتکنولوژی,-نانوبیوتکنولوژی تهران,-نانوبیوتکنولوژی صنعتی-,منابع نانوبیوتکنولوژی-,کنکور بیوتکنولوژی,بازار کار بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی دارویی-,ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی,ارشد بیوتکنولوژی پزشکی,ارشد بیوتکنولوژی محیطی,ارشد بیوتکنولوژی صنعتی,ارشد بیوتکنولوژی میکروبی,ارشد بیوتکنولوژی دریایی,کانال تلگرام بیوتکنولوژی,اینستا گرام بیوتکنولوژی-,قبول شدگان بیوتکنولوژی-,ا-لمپیاد بیوتکنولوژی,منابع بیوتکنولوژی-,بیوتکنولوژی آمریکا,بیوتکنولوژی ایران,-سر فصل های بیوتکنولوژی ,نیازمندی های بیوتکنولوژی,مشاوره بیوتکنولوژی- ,بیوتکنولوژی غذایی,کتاب های بیوتکنولوژی ,اساتید بیوتکنولوژی,دانشجویان بیوتکنولوژی,دانشگاه های بیوتکنولوژی,شهرهای دارای رشته بیوتکنولوژی,زیست فناروی ,-یست ,یست شناسی, (بیوتکنولوژی) ,زیست شناسی, ارشد بیوفیزیک, بیوفیزیک ارشد, اخبار بیوتکنولوژی,رویدادهای بیوتکنولوژی

 

 

ذرات پلیمری

شامل دو دسته نانوذرات و میکروذرات هستند که از پلیمرهای طبیعی یا سنتزی تشکیل شده اند. پایداری بالا، زیست سازگاری خوب و چند عملکردی بودن و رهایش آهسته و مداوم دارو، آن ها را به عنوان حامل های مناسبی برای انتقال دارو تبدیل کرده است.در این بین پلیمرها ذرات Poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) به عنوان حامل مناسب برای انتقال انواع داروها برای درمان بیماری های عفونی نمونه های موفق بوده اند.

نانوذرات نانوذرات ,بیوتکنولوژی-بیوتکنولوژی دارویی-بیوتکنولوژی کشاورزی-بیوتکنولوژی پزشکی-بیوتکنولوژی محیطی-بیوتکنولوژی صنعتی-بیوتکنولوژی میکروبی-بیوتکنولوژی دریایی-بیوتکنولوژی سفید-,بیوتکنولوژی خاکستری-,بیوتکنولوژی سرخ,-بیوتکنولوژی سبز-,بیوتکنولوژی محیط زیست-نانوبیوتکنولوژی-,نانوبیوتکنولوژی پزشکی-,نانوبیوتکنولوژی وزارت بهداشت-,نانوبیوتکنولوژی بازار کار-,کنکور نانوبیوتکنولوژی,-نانوبیوتکنولوژی تهران,-نانوبیوتکنولوژی صنعتی-,منابع نانوبیوتکنولوژی-,کنکور بیوتکنولوژی,بازار کار بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی دارویی-,ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی,ارشد بیوتکنولوژی پزشکی,ارشد بیوتکنولوژی محیطی,ارشد بیوتکنولوژی صنعتی,ارشد بیوتکنولوژی میکروبی,ارشد بیوتکنولوژی دریایی,کانال تلگرام بیوتکنولوژی,اینستا گرام بیوتکنولوژی-,قبول شدگان بیوتکنولوژی-,ا-لمپیاد بیوتکنولوژی,منابع بیوتکنولوژی-,بیوتکنولوژی آمریکا,بیوتکنولوژی ایران,-سر فصل های بیوتکنولوژی ,نیازمندی های بیوتکنولوژی,مشاوره بیوتکنولوژی- ,بیوتکنولوژی غذایی,کتاب های بیوتکنولوژی ,اساتید بیوتکنولوژی,دانشجویان بیوتکنولوژی,دانشگاه های بیوتکنولوژی,شهرهای دارای رشته بیوتکنولوژی,زیست فناروی ,-یست ,یست شناسی, (بیوتکنولوژی) ,زیست شناسی, ارشد بیوفیزیک, بیوفیزیک ارشد, اخبار بیوتکنولوژی,رویدادهای بیوتکنولوژی

نانوذرات (شامل ذرات کروی و نانوکپسول ها با اندازه بین nm200-10) در حالت جامد و به شکل کریستال یا آمورف هستند و شامل انواع آنها قادر به جذب یا کپسوله کردن دارو و بنابراین محافظت از آن در برابر تجزیه شیمیایی و آنزیمی می باشند. در سال های اخیر نانوذرات با پلیمرهای تجزیه پذیر به علت پتانسیل آن ها در رهایش کنترل شده دارو، در تارگتینگ اندام یا بافت خاص، به عنوان حامل DNA در ژن تراپی و به علت توانایی آن ها در انتقال پروتئین ها،پپتیدها و ژن ها از طریق دهانی مورد توجه قرار گرفته اند.

   Functionalised carbon nanotubes,بیوتکنولوژی-بیوتکنولوژی دارویی-بیوتکنولوژی کشاورزی-بیوتکنولوژی پزشکی-بیوتکنولوژی محیطی-بیوتکنولوژی صنعتی-بیوتکنولوژی میکروبی-بیوتکنولوژی دریایی-بیوتکنولوژی سفید-,بیوتکنولوژی خاکستری-,بیوتکنولوژی سرخ,-بیوتکنولوژی سبز-,بیوتکنولوژی محیط زیست-نانوبیوتکنولوژی-,نانوبیوتکنولوژی پزشکی-,نانوبیوتکنولوژی وزارت بهداشت-,نانوبیوتکنولوژی بازار کار-,کنکور نانوبیوتکنولوژی,-نانوبیوتکنولوژی تهران,-نانوبیوتکنولوژی صنعتی-,منابع نانوبیوتکنولوژی-,کنکور بیوتکنولوژی,بازار کار بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی دارویی-,ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی,ارشد بیوتکنولوژی پزشکی,ارشد بیوتکنولوژی محیطی,ارشد بیوتکنولوژی صنعتی,ارشد بیوتکنولوژی میکروبی,ارشد بیوتکنولوژی دریایی,کانال تلگرام بیوتکنولوژی,اینستا گرام بیوتکنولوژی-,قبول شدگان بیوتکنولوژی-,ا-لمپیاد بیوتکنولوژی,منابع بیوتکنولوژی-,بیوتکنولوژی آمریکا,بیوتکنولوژی ایران,-سر فصل های بیوتکنولوژی ,نیازمندی های بیوتکنولوژی,مشاوره بیوتکنولوژی- ,بیوتکنولوژی غذایی,کتاب های بیوتکنولوژی ,اساتید بیوتکنولوژی,دانشجویان بیوتکنولوژی,دانشگاه های بیوتکنولوژی,شهرهای دارای رشته بیوتکنولوژی,زیست فناروی ,-یست ,یست شناسی, (بیوتکنولوژی) ,زیست شناسی, ارشد بیوفیزیک, بیوفیزیک ارشد, اخبار بیوتکنولوژی,رویدادهای بیوتکنولوژی

 Functionalised carbon nanotubes  

 عضوی از خانواده بیومتریال ها و به عنوان ابزار جدیدی برای انتقال انواع پپتیدها، پروتئین ها، نوکلئیک اسیدها، وکتورها، RNA غیرکدینگ، آنتی بیوتیک ها به سلول های پستانداران و سایر عوامل درمانی - به سبب سمیت پایین و عدم ایجاد پاسخ های ایمنی - مورد توجه قرار گرفته است. 

 

 نانواریتروزوم ها (Nanoerythrosomesنانواریتروزوم ها (Nanoerythrosomes) ,بیوتکنولوژی-بیوتکنولوژی دارویی-بیوتکنولوژی کشاورزی-بیوتکنولوژی پزشکی-بیوتکنولوژی محیطی-بیوتکنولوژی صنعتی-بیوتکنولوژی میکروبی-بیوتکنولوژی دریایی-بیوتکنولوژی سفید-,بیوتکنولوژی خاکستری-,بیوتکنولوژی سرخ,-بیوتکنولوژی سبز-,بیوتکنولوژی محیط زیست-نانوبیوتکنولوژی-,نانوبیوتکنولوژی پزشکی-,نانوبیوتکنولوژی وزارت بهداشت-,نانوبیوتکنولوژی بازار کار-,کنکور نانوبیوتکنولوژی,-نانوبیوتکنولوژی تهران,-نانوبیوتکنولوژی صنعتی-,منابع نانوبیوتکنولوژی-,کنکور بیوتکنولوژی,بازار کار بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی دارویی-,ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی,ارشد بیوتکنولوژی پزشکی,ارشد بیوتکنولوژی محیطی,ارشد بیوتکنولوژی صنعتی,ارشد بیوتکنولوژی میکروبی,ارشد بیوتکنولوژی دریایی,کانال تلگرام بیوتکنولوژی,اینستا گرام بیوتکنولوژی-,قبول شدگان بیوتکنولوژی-,ا-لمپیاد بیوتکنولوژی,منابع بیوتکنولوژی-,بیوتکنولوژی آمریکا,بیوتکنولوژی ایران,-سر فصل های بیوتکنولوژی ,نیازمندی های بیوتکنولوژی,مشاوره بیوتکنولوژی- ,بیوتکنولوژی غذایی,کتاب های بیوتکنولوژی ,اساتید بیوتکنولوژی,دانشجویان بیوتکنولوژی,دانشگاه های بیوتکنولوژی,شهرهای دارای رشته بیوتکنولوژی,زیست فناروی ,-یست ,یست شناسی, (بیوتکنولوژی) ,زیست شناسی, ارشد بیوفیزیک, بیوفیزیک ارشد, اخبار بیوتکنولوژی,رویدادهای بیوتکنولوژی

نمونه ای از ghost cell ها و وزیکول هایی با قطر متوسط 0.1 میکرون هستند که اریتروسیت های حمل کننده انواع پروتئین ها، آنزیم ها و ماکرومولکول ها را آزاد می کند. و در درمان تومورهای کبدی، بیماری های انگلی و بیماریهای آنزیمی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

آلبومین (Albumin)

آلبومین به عنوان یک حمل کننده دارو در درمان  بسیار مورد توجه است که دارو به سه طریق منتقل می شود.

همراه کردن داروهای کم وزن با آلبومین درون زا یا برون زا

کانجوگه کردن پروتئین های فعال

کپسوله کردن دارو با نانوذرات آلبومینی

 

آلبومین (Albumin),بیوتکنولوژی-بیوتکنولوژی دارویی-بیوتکنولوژی کشاورزی-بیوتکنولوژی پزشکی-بیوتکنولوژی محیطی-بیوتکنولوژی صنعتی-بیوتکنولوژی میکروبی-بیوتکنولوژی دریایی-بیوتکنولوژی سفید-,بیوتکنولوژی خاکستری-,بیوتکنولوژی سرخ,-بیوتکنولوژی سبز-,بیوتکنولوژی محیط زیست-نانوبیوتکنولوژی-,نانوبیوتکنولوژی پزشکی-,نانوبیوتکنولوژی وزارت بهداشت-,نانوبیوتکنولوژی بازار کار-,کنکور نانوبیوتکنولوژی,-نانوبیوتکنولوژی تهران,-نانوبیوتکنولوژی صنعتی-,منابع نانوبیوتکنولوژی-,کنکور بیوتکنولوژی,بازار کار بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی دارویی-,ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی,ارشد بیوتکنولوژی پزشکی,ارشد بیوتکنولوژی محیطی,ارشد بیوتکنولوژی صنعتی,ارشد بیوتکنولوژی میکروبی,ارشد بیوتکنولوژی دریایی,کانال تلگرام بیوتکنولوژی,اینستا گرام بیوتکنولوژی-,قبول شدگان بیوتکنولوژی-,ا-لمپیاد بیوتکنولوژی,منابع بیوتکنولوژی-,بیوتکنولوژی آمریکا,بیوتکنولوژی ایران,-سر فصل های بیوتکنولوژی ,نیازمندی های بیوتکنولوژی,مشاوره بیوتکنولوژی- ,بیوتکنولوژی غذایی,کتاب های بیوتکنولوژی ,اساتید بیوتکنولوژی,دانشجویان بیوتکنولوژی,دانشگاه های بیوتکنولوژی,شهرهای دارای رشته بیوتکنولوژی,زیست فناروی ,-یست ,یست شناسی, (بیوتکنولوژی) ,زیست شناسی, ارشد بیوفیزیک, بیوفیزیک ارشد, اخبار بیوتکنولوژی,رویدادهای بیوتکنولوژی

لیپوپروتئین ها (Lipoproteinsلیپوپروتئین ها (Lipoproteins),بیوتکنولوژی-بیوتکنولوژی دارویی-بیوتکنولوژی کشاورزی-بیوتکنولوژی پزشکی-بیوتکنولوژی محیطی-بیوتکنولوژی صنعتی-بیوتکنولوژی میکروبی-بیوتکنولوژی دریایی-بیوتکنولوژی سفید-,بیوتکنولوژی خاکستری-,بیوتکنولوژی سرخ,-بیوتکنولوژی سبز-,بیوتکنولوژی محیط زیست-نانوبیوتکنولوژی-,نانوبیوتکنولوژی پزشکی-,نانوبیوتکنولوژی وزارت بهداشت-,نانوبیوتکنولوژی بازار کار-,کنکور نانوبیوتکنولوژی,-نانوبیوتکنولوژی تهران,-نانوبیوتکنولوژی صنعتی-,منابع نانوبیوتکنولوژی-,کنکور بیوتکنولوژی,بازار کار بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی دارویی-,ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی,ارشد بیوتکنولوژی پزشکی,ارشد بیوتکنولوژی محیطی,ارشد بیوتکنولوژی صنعتی,ارشد بیوتکنولوژی میکروبی,ارشد بیوتکنولوژی دریایی,کانال تلگرام بیوتکنولوژی,اینستا گرام بیوتکنولوژی-,قبول شدگان بیوتکنولوژی-,ا-لمپیاد بیوتکنولوژی,منابع بیوتکنولوژی-,بیوتکنولوژی آمریکا,بیوتکنولوژی ایران,-سر فصل های بیوتکنولوژی ,نیازمندی های بیوتکنولوژی,مشاوره بیوتکنولوژی- ,بیوتکنولوژی غذایی,کتاب های بیوتکنولوژی ,اساتید بیوتکنولوژی,دانشجویان بیوتکنولوژی,دانشگاه های بیوتکنولوژی,شهرهای دارای رشته بیوتکنولوژی,زیست فناروی ,-یست ,یست شناسی, (بیوتکنولوژی) ,زیست شناسی, ارشد بیوفیزیک, بیوفیزیک ارشد, اخبار بیوتکنولوژی,رویدادهای بیوتکنولوژی

در درمان تومورها عدم اختصاصیت داروها و ایجاد مقاومت دارویی دو مشکلی است که دانشمندان با آن مواجه هستند.برای درمان می توان از انواع آنتی بادی ها و لیپوزوم ها استفاده کرد اما آنتی بادی ها به علت ایجاد پاسخ های ایمونوژنیک و لیپوزوم ها به علت پایداری پایین کنار گذاشته می شوند و هم اکنون لیپوپروتئین ها و بخصوص نوع HDL به عنوان کاندیدای مناسب مطرح شده است.

 

Gene-Based Drugs

انتقال ژن یکی از مباحث چالش برانگیز در درمان نارسایی های ژنتیکی است. در رابطه با انتقال ژن از انواع روش های فیزیکی ، شیمیایی و DNA پلاسمید استفاده می شود.مزایای استفاده از DNA پلاسمید: قابلیت انتقال سکانس های طولانی ژن هدف، ارزان و پایدار بودن، ایمونوژنیسیته پایینDNA پلاسمید

مسیرهای مصرف دارو

انتخاب مکانیسم انتقال دارو تحت تاثیر پذیرش دارو توسط بیمار، ویژگی های دارو مانند میزان حلالیت، دسترسی به جایگاه بیماری و میزان کارآمدی آن در رابطه با بیماری خاص است. مهم ترین سیستم برای انتقال دارو مسیر دهانی است. 

مسیرهای مصرف دارو,بیوتکنولوژی-بیوتکنولوژی دارویی-بیوتکنولوژی کشاورزی-بیوتکنولوژی پزشکی-بیوتکنولوژی محیطی-بیوتکنولوژی صنعتی-بیوتکنولوژی میکروبی-بیوتکنولوژی دریایی-بیوتکنولوژی سفید-,بیوتکنولوژی خاکستری-,بیوتکنولوژی سرخ,-بیوتکنولوژی سبز-,بیوتکنولوژی محیط زیست-نانوبیوتکنولوژی-,نانوبیوتکنولوژی پزشکی-,نانوبیوتکنولوژی وزارت بهداشت-,نانوبیوتکنولوژی بازار کار-,کنکور نانوبیوتکنولوژی,-نانوبیوتکنولوژی تهران,-نانوبیوتکنولوژی صنعتی-,منابع نانوبیوتکنولوژی-,کنکور بیوتکنولوژی,بازار کار بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی دارویی-,ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی,ارشد بیوتکنولوژی پزشکی,ارشد بیوتکنولوژی محیطی,ارشد بیوتکنولوژی صنعتی,ارشد بیوتکنولوژی میکروبی,ارشد بیوتکنولوژی دریایی,کانال تلگرام بیوتکنولوژی,اینستا گرام بیوتکنولوژی-,قبول شدگان بیوتکنولوژی-,ا-لمپیاد بیوتکنولوژی,منابع بیوتکنولوژی-,بیوتکنولوژی آمریکا,بیوتکنولوژی ایران,-سر فصل های بیوتکنولوژی ,نیازمندی های بیوتکنولوژی,مشاوره بیوتکنولوژی- ,بیوتکنولوژی غذایی,کتاب های بیوتکنولوژی ,اساتید بیوتکنولوژی,دانشجویان بیوتکنولوژی,دانشگاه های بیوتکنولوژی,شهرهای دارای رشته بیوتکنولوژی,زیست فناروی ,-یست ,یست شناسی, (بیوتکنولوژی) ,زیست شناسی, ارشد بیوفیزیک, بیوفیزیک ارشد, اخبار بیوتکنولوژی,رویدادهای بیوتکنولوژی

routes  Oral (دهانی) : مهم ترین و رایج ترین سیستم برای انتقال دارو، شامل انواع قرص ها، پلیمرها و هیدروژل ها است.

Parenteral routes (تزریقی) : شامل تزریق داخل وریدی، داخل ماهیچه ای، زیرپوستی هستند. تنها نانوسیستم که هم اکنون تجاری شده است (لیپوزوم ) به شکل داخل وریدی انجام می شود. داروهای با مقیاس نانویی پتانسیل بالایی در بهبود انتقال دارو از طریق مسیرهای بینی و زیر زبانی و برای محل هایی  مانند چشم، مغز و حفره های درون سلولی که دسترسی به آن ها مشکل است دارند.

  nasal and pulmonary routes(سیستم ریوی) : یکی از مسیرهای مهم انتقال دارو و از طریق آئروسلها،  پودر و محلول ها (اسپری ها)  انجام می شود ؛ که همگی آن ها ممکن است شامل نانو ساختارهایی چون لیپوزوم، میسل، نانوذرات و محصولات آئروسولی دندریمری برای انتقال ریوی باشند.این سیستم  30 درصد سیستم انتقال دارو را تشکیل می دهد.

Transdermal Drug delivery system (پوستی) :در این سیستم دارو بواسطه انتشار منتقل می شود. سیستم انتقال دارو از مشکلاتی مانند سوزش دستگاه گوارش، متابولیزم دارو ، نوسان در سرعت انتقال و مداخله غذا با دارو جلوگیری می کند. این سیستم همچنین برای بیماران با هوشیاری پایین مناسب است. محدودیت آن شامل سرعت نفوذ آهسته، عدم قابلیت تغییر زیاد در دوز مصرفی و محدودیت آن در استفاده داروهای با دوز پایین است.

  

نتیجه گیری:

توسعه داروهای جدید فرایندی زمان بر و پرهزینه است. بهبود نسبی اثر دارو بوسیله متدهای مختلفی در حال انجام است ؛ طی 20 سال اخیر محققان تحقیقات خود را برمبنای نانوتکنولوژی در بهبود شیوه های انتقال دارو و تارگتینگ دارو قرار داده اند. بهبود تکنیک های انتقال که سبب کاهش سمیت و افزایش بازده اثر دارو شود سودمندی زیادی برای بیماران و بازار جدیدی برای کمپانی های تولید و انتقال دارو ایجاد کرده است. رویکرد دیگر در انتقال دارو در گذشتن از سدهای فیزیکی خاص مانند سد خونی- مغزی یا یافتن مسیرهای قابل قبول در انتقال داروهای پروتئینی به جای مسیرهای گوارشی ،که دارو تجزیه می شوند، است.

پیشرفت های اخیر در انتقال دارو,بیوتکنولوژی-بیوتکنولوژی دارویی-بیوتکنولوژی کشاورزی-بیوتکنولوژی پزشکی-بیوتکنولوژی محیطی-بیوتکنولوژی صنعتی-بیوتکنولوژی میکروبی-بیوتکنولوژی دریایی-بیوتکنولوژی سفید-,بیوتکنولوژی خاکستری-,بیوتکنولوژی سرخ,-بیوتکنولوژی سبز-,بیوتکنولوژی محیط زیست-نانوبیوتکنولوژی-,نانوبیوتکنولوژی پزشکی-,نانوبیوتکنولوژی وزارت بهداشت-,نانوبیوتکنولوژی بازار کار-,کنکور نانوبیوتکنولوژی,-نانوبیوتکنولوژی تهران,-نانوبیوتکنولوژی صنعتی-,منابع نانوبیوتکنولوژی-,کنکور بیوتکنولوژی,بازار کار بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی,ارشد بیوتکنولوژی دارویی-,ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی,ارشد بیوتکنولوژی پزشکی,ارشد بیوتکنولوژی محیطی,ارشد بیوتکنولوژی صنعتی,ارشد بیوتکنولوژی میکروبی,ارشد بیوتکنولوژی دریایی,کانال تلگرام بیوتکنولوژی,اینستا گرام بیوتکنولوژی-,قبول شدگان بیوتکنولوژی-,ا-لمپیاد بیوتکنولوژی,منابع بیوتکنولوژی-,بیوتکنولوژی آمریکا,بیوتکنولوژی ایران,-سر فصل های بیوتکنولوژی ,نیازمندی های بیوتکنولوژی,مشاوره بیوتکنولوژی- ,بیوتکنولوژی غذایی,کتاب های بیوتکنولوژی ,اساتید بیوتکنولوژی,دانشجویان بیوتکنولوژی,دانشگاه های بیوتکنولوژی,شهرهای دارای رشته بیوتکنولوژی,زیست فناروی ,-یست ,یست شناسی, (بیوتکنولوژی) ,زیست شناسی, ارشد بیوفیزیک, بیوفیزیک ارشد, اخبار بیوتکنولوژی,رویدادهای بیوتکنولوژی

کانال تلگرامی بیوتکنولوژی و زیست شناسی اینستاگرام بیوتکنولوژی, bio1 ریسرچ گیت گوگل اسکولار بیوتکنولوژی لینکدین بیوتکنولوژی
تمام حقوق این سایت متعلق به گروه bio1 به سرپرستی پوریا غلامی تیلکو می باشد . نقل مطالب متمم بدون ذکر منبع، تخلف محسوب شده و متخلفین بر اساس قوانین جاری کشور مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

جستجو