خالص سازی آنتی بادی اختصاصی علیه آنتی ژن 146sویروس تب برفکی سروتیپ o در خوکچه هندی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

  خالص سازی آنتی بادی اختصاصی علیه آنتی ژن 146sویروس تب برفکی سروتیپ o در خوکچه هندی

 

سمیه بهمن پور1، سعید زیبایی2،مهرین بلوری مقدم1، مریم ایزدی3،سمانه لعل علیزاده1

 

 • دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد مشهد، مشهد-ایران
 • عضو هيئت علمی مؤسسه تحقيقات واکسن وسرم سازی رازی شعبه شمال شرق،مشهد-ايران
 • دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکابن،تنکابن-ايران.

 

چکیده:

بیماری تب برفکی یک بیماری حاد و شدیداً واگیردار دام و نشخوار کنند گان اهلی است  كه درحال حاضر اقتصادي ترين بيماري ويروسي است كه صنعت دامپروري را تهديد مي نمايد. ويروس عامل بيماري متعلق به جنس آفتو ويروس از خانواده پيكورنا ويريده مي باشد  و داراي 7 سروتيپ بوده و مانند ساير پيكورنا ويروس ها حدود30 نانومتر قطر داشته و فاقد غشاء خارجي است. (6)

در اين بررسي پس از خالص سازي آنتي ژن  146sويرس تب برفكي سروتيپ O با استفاده از گراديان ساكارز دو سر خوكچه هندي توسط 25 ميكرو گرم از آنتي ژن و با استفاده از ادجوانت کامل فروند و سپس ادجوانت ناقص فروند بمدت يك ماه بر اساس پروتكل تزريق ايمن شدند. پس از خونگيري و جدا سازي سرم جهت تایید وجود آنتی بادی اختصاصي از آزمايش هاي آگلوتیناسیون سريع بر روي لام و دات بلات استفاده گرديد. همچنين براي خالص سازی آنتی بادی اختصاصی علیه آنتی ژن 146s ویروس تب برفکی، پس از رسوب ایمونوگلبولین ها  با استفاده از سولفات آمونیوم 40 درصد ، از روش هاي کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون G-200 و کروماتوگرافی تبادل یونی استفاده گرديد.  همچنین با استفاده از  SDS page  (الکتروفورز روی ژل پلی اکریل آمید) چگونگي خالص سازي وبا استفاده از آزمايش هاي دات بلات و ساندويچ اليزاي غير مستقيم اختصاصي بودن آنتي بادي توليد شده مورد تاييد قرار گرفت. با توجه به نتايج حاصله همچنين بدليل سرعت روش کروماتوگرافی تبادل یونی استفاده از اين روش توصيه مي گردد.

 

کلید واژه : ادجوانت کامل فروند، ادجوانت ناقص فروند، ویروس تب برفکی، ژل فیلتراسیون، تبادل یونی

 

 

The survey  on preparation and purification of specific antibody against 146 S antigen of FMD virus serotype O

 

Bahmanpoor,S.1,Zibaee,S. 2,Bolori,M.1,Izadi,M.3,Lal Alizade,S1.

 Research Institute, Mashhad, Mashhad-Iran.

3Student of M.Sc of Microbiology, Islamic Azad University Tonekabon branch,Tonekabon-Iran.

 

Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious viral disease. It can spread rapidly and affects both domesticated and wild ruminants, as well as pigs. FMD has an economically devastating impact on affected countries because trade barriers are imposed in countries where the disease occurs. To purification of 146S FMDV Ag sub cortical injection of Ag with complete frond adjuvant to laboratory animals (guinea pig) accomplish and then after 28 days  initial blooding and secondary injection with incomplete   frond adjuvant and after 12 days secondary blooding and serum isolation accomplished. By sediment with ammonium sulfate and yon exchange chromatography and gel filtration purified specific Ab for 146S Ag. Specific purified Ab is supported by dot blot and ELISA and western blot method. Purify Ag and specific Ab are used to designing and manufacturing indirect sandwich ELISA to identify FMDV.  The result showed that  guinea pigs produced Anti-body more than rabbits.In 1970 ,G.Tukada used hemaglutasion test with glutar aldehid to identify the content of generate  Anti-body against FMDV.in this test guina pig ,sheep,cow and pork was being used.The Maximom level of Anti-body generation observed in guinea pig

KEY WORD: Compelate Adjuant fround, Incomplate Adjuant, FMDV, Gel filtration chromatogeraphy, Ion echange

 

 

ساعت کاری

بیو وان در تمامی زمینههای آموزشی و پژوهشی با تخصصیترین گروه آماده ارائه خدمات میباشد

 • شنبه تا چهارشنبه : 8.00 صبح - 8.00 عصر
 • پنجشنب : 7.30 صبح - 9.30 عصر
 • جمعه : 7.00 صبح - 10.00 عصر

تماس با ما

آدرس : تهران- میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی،کوی دانشگاه تهران

 • ایمیل :gholamitilko@gmail.com
 • ساعت کاری : 7.30 صبح - 9.30 شب
 • شماره تماس : 09108350291
 • facebook
 • twitter
 • google
 • instagram
تمام حقوق این سایت متعلق به گروه bio1 به سرپرستی پوریا غلامی تیلکو می باشد . نقل مطالب متمم به هر شیوه و با هر عنوان، تخلف محسوب شده و متخلفین بر اساس قوانین جاری کشور مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.